ОФІЦІЙНА СТОРІНКА ОБ'ЕДНАННЯ УКРАЇНЦІВ У ПОЛЬЩІ
напрямки діяльності Надрукувати Надіслати електронною поштою
28.12.2005
 
ІІ. Основні принципи, напрямки й способи діяльності1. Об’єднання українців у Польщі є громадською організацією українців, що проживають на території Польщі. ОУП – це незалежна і самоврядна організація, не підпорядкована жодній громадській, політичній чи релігійній структурi або державній установі: у своїй діяльності керується принципами гуманізму, демократії, плюралізму, справедливості та взаєморозуміння й пошани, національної та особистої гідності всіх людей. Для ОУП найважливіший принцип – це плекання українського патріотизму, підтримування
й розвиток найкращих надбань української нації.2. ОУП відкрите для всіх громадян української національності, незалежно від їх політичних, ідеологічних та релігійних поглядів і переконань, як і незалежно від членства
в інших суспільних організаціях. Членами ОУП можуть бути також поодинокі особи інших національностей, якщо підтримують принципи та мету діяльності організації. Одночасно ОУП підтримує діяльність і розвиток інших громадських організацій у Польщі: наукових, культурно-освітніх, господарських, релігійних та всіх тих, які здійснюють специфічні, виділені завдання у житті української громадськості у Польщі. На форумі Об’єднання ці організації представлені своїми репрезентантами у Головній раді ОУП.3. Головною метою своєї діяльності ОУП вважає забезпечити на практиці політичнi
й громадськi права української меншості, передбаченi законодавством Речі Посполитої Польської та нормами міжнародного права. ОУП стремітиме до демократичного
й справедливого розв’язування проблем буття і розвитку українського населення у Польщі та задоволення його національних потреб. ОУП зокрема представлятиме й обстоюватиме інтереси та вимоги української громадськості перед державними установами та висловлюватиме її погляди в політичних, громадських, економічних і культурних справах. ОУП ставить перед собою завдання збереження й розвитку національної тотожності української людності в Польщі через духовне єднання українців шляхом плекання рідної мови та національно-культурних традицій; сприяння розвитковi освіти й культури; зміцнювання історичної пам’яті та формування національної гідності. Сьогодні в діяльності ОУП основним принципом повинна бути засада національного солідаризму. Усі українці без огляду на місце проживання, віросповідання, політичні погляди повинні активно підтримувати один одного.4. Особливе завдання ОУП у найближчому періоді – встановлення пріоритетів у своїй діяльності. Основним пріоритетним завданням слід вважати збереження й розвиток національного життя тієї частини української людності, що проживає на Рідних Землях. Об’єднання, доступними засобами, розгортатиме культурну, освітню й громадську діяльність своїх структур у цих регіонах. Стремітиме до їх розбудови й скріплення. ОУП опікуватиметься пам’ятками культури, місцями національної пам’яті та місцями спочинку жертв війни і післявоєнного періоду на рідних землях.Об’єднання працюватиме на повернення депортованої української людності на рідні землі.

У цій справі Об’єднання здійснюватиме мiж iншим такі заходи:

 

а) заохочування української громади до повернень,

б) допомоги тим, які хочуть повертатися,

в) пропагування прив’язаності до рідних земель, особливо серед молодого покоління,

г) продовження культурних і громадських заходів на рідних землях,

д) проводження зорганізованого відпочинку молоді на рідних землях.5. У своїй діяльності ОУП встановило й підтримує близькі контакти з материком – Україною, а також з українською діаспорою. Об’єднання є членом Української всесвітньої координаційної ради та Світового конгресу українців.

ОУП, представляючи українців – громадян Речі Посполитої Польської, підтримуватиме діяльність властей України та українського суспільства на скріплення самостійності Української Держави. Об’єднання добачає у цьому запоруку вільного розвитку української нації, щастя й добробуту громадян України. Це також одна з передумов дотримувати права українських спільнот в інших державах.

З метою одержання допомоги у здійснюванні програмних цілей, ОУП підтримуватиме співробітництво з державними структурами України, громадськими організаціями та окремими особами. Цінним у діяльності ОУП буде взаємообмін досвідом з українською діаспорою інших країн.

Особливі зв’язки єднають українців у Польщі з українськими громадами європейських країн. ОУП стремітиме до зміцнення ролі Європейського конгресу українців як складової частини СКУ. Окрему увагу приділятиме співробітництву з українськими організаціями та установами в Латвії, Литві, Білорусі, Естонії, Словаччині, Чехії, Угорщині.6. ОУП дбатиме про добре ім’я українця та української нації. З цією метою Об’єднання поборюватиме, побутуючий у польському суспільстві, негативний стереотип українця; намагатиметься ліквідувати шкідливі ресентименти, взаємні упередження й недовір’я між поляками та українцями.

ОУП поширюватиме не викривлену історію української людності у Польщі; дбатиме про належне висвітлення історії українсько-польських відносин та сучасного життя України. З цією метою Об’єднання проводитиме науково-популяризаторську роботу, підготовлятиме й поширюватиме книжкові видання підтримуватиме контакти з науковцями та науковими установами. ОУП популяризуватиме позитивні явища в українсько-польських стосунках як у минулому, так i в сучасному. Об’єднання буде співпрацювати у цій ділянці з польськими організаціями та установами.7. ОУП діятиме на користь добросусідських українсько-польських відносин як на міждержавному, так і на громадському рівнях. Особливу увагу Об’єднання присвячуватиме наладнанню співробітництва з організаціями польської суспільності в Україні, вбачаючи
у цьому важливий елемент українсько-польських взаємин.8. Основними напрямками діяльності ОУП є:а) громадсько-політичне представництво українців,

б) організаторська діяльність,

в) культурно-освітня праця й аматорський художній рух,

г) шкільництво й виховання молодого покоління,

ґ) наука й мистецтво,

д) видавнича діяльність і засоби масової інформації,

е) охорона пам’яток історії та національної культури,

ж) співпраця з церквами.

 
© 2020 ОБ'ЕДНАННЯ УКРАЇНЦІВ У ПОЛЬЩІ
Hosting & design - design4web.pl
Зреалізовано завдяки дотації Міністра внутрішніх справ і адміністрації
META-Ukraine ukraina.jpg EKU SKU
hermesbirkinae parsmovies