Головна arrow Програма ОУП arrow Організаторська діяльність
ОФІЦІЙНА СТОРІНКА ОБ'ЕДНАННЯ УКРАЇНЦІВ У ПОЛЬЩІ
Організаторська діяльність Надрукувати Надіслати електронною поштою
28.12.2005
1. ОУП свою діяльність спирає на активності своїх членів, їхнiй відданості справам української нації та української громади у Польщі. Структура Об’єднання складається
з трьох ступенiв: гуртків, відділень і керівних органів. Завданням управ усіх рівнів та всіх членів організації є здійснювання постійних заходів для розбудови структур ОУП, росту його членства. Це особливо торкається тих середовищ i регіонів, які слабо включені
в зорганізоване життя української суспільності.2. Одним із способів організаційної діяльності є постійні (також одноразові до виконання певних завдань) комісії, групи експертів, як дорадчі органи Головної ради.
В склад цих органів входитимуть так члени ради, як і особи з-поза її складу. Передбачається творення комісій та інших дорадчих органів за принципами: регіональним (напр., лемківська), функціональним (напр., культурно-освітня, шкільництва, економічна) та соціально-груповим (напр., молодіжна, жіноча). До допоміжних завдань органів належатиме:а) обговорювання поточних питань у даній дiлянцi, що вимагають рішення,

б) опрацювання робочих програм у даній дiлянці,

в) підготовка проектів постанов, програм, звернень та інших документів у справах, якими займається даний орган.3. ОУП як масова й представницька організація української суспільності співробітничає з різними українськими спілками й товариствами, які виникли у Польщі з 1989 року. Об’єднання керується при цьому турботою про добро української суспільності, заспокоювання її інтересів та врівноважений розвиток. Представники спілок і товариств, які стали членами – прихильниками Об’єднання, рекомендують членів до складу Головної ради. Об’єднання відкрите на співробітництво з українськими організаціями, які вже існують та тими, які творитимуться.4. ОУП приділятиме багато уваги встановлюванню і підтримуванню співробітництва
з державними установами та різними польськими громадськими організаціями
й організаціями інших національних меншин. ОУП вважає, що така співпраця необхідна для здійснення завдань передбачених статутом і програмою. До двосторонніх розмов з цими установами й організаціями, крім членів управи, будуть включатися члени відповідних проблемних комісій та інших допоміжних органів ради. Такої засади ОУП дотримуватиметься також при встановлюванні постійних контактів з установами та організаціями в Україні та інших країнах світу.5. Зміни в механізмі функціонування народного господарства Речі Посполитої Польської створюють потребу й необхідність громадськими організаціями національних меншостей ведення господарської діяльності. Також статут ОУП передбачає, що для забезпечення засобів здійснювання своїх завдань воно може організувати господарську діяльність та створити фонд для фінансування діяльності організації. Кошти на цей фонд впливали б не тільки з господарської діяльності та внутрішніх прибутків ОУП чи державних субсидій, але й з добровільних пожертв приватних осіб, підприємств, установ і організацій
у Польщі та з-за кордону. Кошти ОУП на здійснення статутної діяльності витрачатимуться на основі схваленого Головною радою бюджету.6. Враховуючи поколіннєві зміни ОУП з більшою увагою поставитися до проблеми активізації молоді особливо у регіональних структурах. Враховуючи велику загрозу асиміляції організація розширятиме культурні і освітні пропозиції для молодого покоління. Особливо важливим є прищеплення у молодих українців пошани до минулого та зацікавлення сучасною Україною.

 
© 2020 ОБ'ЕДНАННЯ УКРАЇНЦІВ У ПОЛЬЩІ
Hosting & design - design4web.pl
Зреалізовано завдяки дотації Міністра внутрішніх справ і адміністрації
META-Ukraine ukraina.jpg EKU SKU
hermesbirkinae parsmovies