arrow arrow arrow Modernizacja Elblag - Rozstrzygniecie
�Բֲ��� ���в��� ��'������� ������ֲ� � ����ٲ
Modernizacja Elblag - Rozstrzygniecie
12.08.2009

Warszawa, dn. 12 sierpnia 2009r.

Zgodnie z art.92 ustawy Prawo zamówień publicznych  zawiadamiamy, że w przetargu na „Modernizację Ośrodka Kultury Ukraińskiej w Elblągu”   wybrano najkorzystniejszą ofertę Nr 2 – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Land-Bud” Andrzej Landowski ,z siedzibą     82-300 Elbląg, ul.Kilińskiego 17.

Uzasadnienie

 


 

Zgodnie z pkt. XII ppkt. 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  kryterium oceny ofert jest cena.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Land-Bud” Andrzej Landowski zaoferowało wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto 93.206,94 i uzyskało 100 pkt.

W przetargu zostały złożone oferty następujących firm:

1. oferta Nr 1 Przedsiębiorstwo Budowlane „WABAR” Bartosz Wasiluk, 83-000 Pruszcz Gdański, ul.Jarosława Dąbrowskiego 30 – wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto 107.342,16 zł uzyskało 86,83pkt

 
<   >
© 2021 ��'������� ������ֲ� � ����ٲ
Hosting & design - design4web.pl
̳
META-Ukraine ukraina.jpg EKU SKU