Програма ОУП
28.12.2005
Програма Об’єднання українців у Польщі
І. Вступ

ІІ. Основні принципи, напрямки й способи діяльності

ІІІ. Громадсько-політичне представництво

IV. Організаторська діяльність

V. Культурно-освітня праця

VІ. Аматорський художній рух

VІІ. Шкільництво та виховання молодого покоління

VІІІ. Наука й мистецтво

ІХ. Видавнича діяльність і засоби масової інформації

Х. Охорона пам’яток історії та національної культури

XI. Ставлення до України

XII. Нові поля активності 

Прикінцеві зауваження
Представлена програма ОУП охоплює принципи, цілі, напрямки й способи діяльності. Одні з них представлені більш точно і детально, інші натомiсть загально і вимагатимуть окремих, більш конкретних опрацювань. Можливо, життя внесе якісь коректи й потребу доповнень чи змін. Сьогодні будьмо переконані, що обраний шлях і його суть правильні
і єдино реальні в iснуючих обставинах.

Нова редакція,
Ольштин 9–10 квітня 2005 р.