Український альманах

 Український альманах

 Дорогі читачі,

Усі номери Українського альманаху Ви можете придбати у видавництві «ТИРСА» .

До Вашої уваги віддаємо архівні номери річника у електронному вигляді. Mожете завантажити їх безкоштовно, але заохочуємо Вас підтримати діяльність ОУП добровільною пожертвою.

 

     

Український альманах 2020 /фрагменти

 Вже традиційно у кінці грудня з’являється річник ОУП «Український Альманах». Цьогорічне видання наповнене цікавими матеріалами про недалеке минуле, сучасність, а навіть представлене статтями, в яких можемо знайти короткотермінове прогнозування поточних процесів.
Статті на історичну тематику багаті на архівні матеріали з відкритого в Україні архіву совєцьких спецслужб. Читач «Альманаху» матиме змогу побачити фотографії оригіналів архівних матеріалів, прочитати окремі документи з оперативних справ, доповідні записки, директиви та іншу документацію совєцьких органів безпеки.
Ще в 1919 році окремі представники українців з Підляшшя мали намір приєднати Бєльський повіт до УНР, про цей цікавий історичний епізод, а також про подальшу історію української громади на Підляшші у своїй статті пише білостоцький журналіст Славомір Савчук.
Тематика польсько-українських відносин, співпраці та навіть розходжень представлена кількома статтями. Автори, в силу своїх спеціалізацій та зацікавлень, висвітлюють різні аспекти і бачення двосторонніх відносин, говорять про практичні речі та діляться своїми порадами якби мав виглядати плідний двосторонній діалог.
Оминаючи питання дискусії навколо домовленостей про обмін полоненими між Україною та Росією, сам факт повернення в Україну 35 політичних в'язнів Кремля – одна з ключових подій в минаючому 2019 році. Колишній бранець Кремля журналіст Олександр Сущенко у розмові з колегою наголошує, що мали б робити громадські активісти, які задіяні у процес боротьби за звільнення українських бранців для того, щоб допомогти себе захисти тим українцям, які і далі перебувають у російському полоні.
Оскільки, в польських медіа про сучасний стан в Україні, порівнюючи з попередніми роками, говориться дещо менше, а перемога Володимира Зеленського на президентських виборах у 2019 році багатьох здивувала, то для читачів «Українського Альманаху» буде цікаво прочитати про одну з технологій, яка супроводжувала передвиборчу кампанію колишнього коміка. У статті професора соціології Наталії Рябінської, яка написана на основі дослідження змісту популярного українського комедійного шоу «Вечірній квартал», йдеться про політичні жарти «Кварталу». Авторка пише про те, з чого і кого в українській політиці сміялись/висміювали кварталівців та чому політичний гумор у їхньому виконанні є важливим для розуміння «феномену Зеленського» на виборах весною 2019 року.
В «Альманасі» коротко представлено нові видання, як в Україні, так і в Польщі, які можуть зацікавити тих, які цікавляться історією Польщі, української меншини та минулим і сучасними викликами у польсько-українських відносинах. Останнім матеріалом «Альманаху» є опис найважливіший акцій допомоги української громади Україні. Війна Росії проти України триває, різні акції української громади з Польщі допомагають Україні відстоювати та боронити свою незалежність і це дуже важлива допомога для України.

 

Almanach Ukraiński 2020 / fragmenty

 Tradycyjnie pod koniec grudnia ukazał się nowy rocznik „Almanach Ukraiński”. Najnowsze wydanie zawiera ciekawe materiały dotyczące niedawnej przeszłości i czasów współczesnych.
Artykuły o tematyce historycznej są oparte na materiałach z archiwum sowieckich służb specjalnych. Czytelnik ma okazję zobaczyć oryginały materiałów archiwalnych, może przeczytać pojedyncze dokumenty ze spraw operacyjnych, notatki ze śledztw oraz inne materiały organów bezpieczeństwa.
O bardzo ciekawym projekcie włączenia powiatu bielskiego do URL w 1919 roku przez przedstawicieli Ukraińców z Podlasia, a także o dalszej historii tego społeczeństwa pisze dziennikarz z Białegostoku Sławomir Sawczuk. Kilka artykułów jest na temat stosunków polsko-ukraińskich, współpracy oraz rozbieżnościach. Autorzy przedstawiają różne aspekty i sposób widzenia stosunków dwustronnych, a także starają się dać wskazówki, jak miałby wyglądać wspólny dialog.
Pomijając kwestie związane z debatą na temat ustaleń wojennych między Ukrainą a Rosją, powrót 35 kremlowskich więźniów politycznych do Ukrainy jest jednym z kluczowych wydarzeń 2019 roku. Były obrońca Kremla Oleksandr Sushchenko, w rozmowie podkreśla, co powinni zrobić działacze zaangażowani w proces walki o uwolnienie więźniów ukraińskich, aby pomóc chronić Ukraińców pozostających w niewoli rosyjskiej.
Ponieważ w mediach polskich obecny stan rzeczy w Ukrainie, w porównaniu z poprzednimi latami, mówi się mniej, a zwycięstwo Wołodymyra Zełenskiego w wyborach prezydenckich w roku ubiegłym wielu zaskoczyło, czytelnicy „Almanachu Ukraińskiego” będą mogli przeczytać o jednej z technologii, które towarzyszyły kampanii wyborczej byłego komika. W artykule prof. socjologii Natalii Riabinskiej, opartym na studium treści popularnego ukraińskiego show komediowego „Weczirnij kwartał”, mowa jest o żartach politycznych z programu. Autorka pisze o tym, co i kogo w polityce ukraińskiej wyśmiewano i dlaczego humor polityczny w wykonaniu gospodarzy jest ważny dla zrozumienia „fenomenu Zełenskiego” w wiosennych wyborach 2019 roku.
„Almanach” krótko prezentuje również nowe publikacje, wydane zarówno w Ukrainie, jak i Polsce, które mogą zainteresować osoby zainteresowane historią Polski, mniejszości ukraińskiej oraz byłymi i obecnymi wyzwaniami w stosunkach polsko-ukraińskich.

 

 

 

Український альманах 2019 /фрагменти

Як у 2018 році розвивалися події навколо «справи Купріяновича» та «Пикулицького процесу»? Що відбувається з українсько-польськими відносинами і чому в ситуації, коли «все так добре» можна дійти висновку, що «все так погано»? Чи зауважує уряд України проблеми українців у Польщі? Про ці та інші актуальні питання йдеться в щойно виданому черговому випуску щорічника ОУП «Український альманах». Низка статей у часописі присвячена проблемам освіти, зокрема навчанню української мови на Підляшші та у Варшаві, а також історії рідномовних шкіл у Перемишлі та Ґурово-Ілавецькому. Серед провідних тем альманаху – виклики, що стоять перед Україною, яка протистоїть російській агресії. Про важелі впливу Росії на Україну на п’ятому році війни розмірковує Павло Кост. Натомість Ольга Попович ділиться думками щодо ролі Росії в розпалюванні польсько-українських пристрастей навколо історичного минулого. Богдана Костюк представила ідеї Києва щодо реінтеграції Донбасу в Україну. У свою чергу Недім Усеінов у статті «Як повернути Крим» шукає відповіді на питання про стратегію, яку його кримськотатарські побратими могли б застосовувати щодо анексованого півострова.
Традиційно в «Українському альманасі» багато наукових та науково-популярних матеріалів на історичні теми. Магдалена Семчишин на архівних матеріалах підготувала дослідження про українців заарештованих в роки сталінізму на Західному Помор’ї. Ігор Галаґіда дослідив маловідомі сторінки біографії «матері Солідарності» Анни Валентинович (Ганни Любчик). Натомість Юрій Гаврилюк представив історію українського національного відродження кінця ХХ ст. на Підляшші крізь призму історії українського красного письменства у цьому регіоні. Володислав Ґрабан в інтерв’ю для альманаху розповів про те, як виникала та розвивалася ідея фестивалю «Лемківська ватра». Тенденції щодо читання та сприйняття у Польщі нової української літератури проаналізувала Олександра Іванюк. Як завжди, з опублікованих в альманасі рецензій можна довідатися про польські книжкові новинки, що стосуються української проблематики.

 

Almanach Ukraiński 2019 / fragmenty

Jak w Polsce przebiegały wydarzenia wokół „sprawy Kuprianowicza” oraz „procesu pikulickiego”? Co się dzieje ze stosunkami polsko-ukraińskimi i dlaczego w sytuacji, gdy „wszystko jest tak dobrze” można stwierdzić, że „wszystko jest tak źle”. Czy rząd Ukrainy zauważa problemy Ukraińców w Polsce? O tym i wiele więcej pisze „Almanach Ukraiński” na rok 2019. Kilka artykułów jest poświęconych kwestiom oświaty, szczególnie nauczaniu języka ukraińskiego na Podlasiu i w Warszawie, a także historii szkół w Przemyślu i Górowie Iławeckim. Wśród ważnych tematów są te, związane z Ukrainą, która wciąż walczy z agresją rosyjską.
Tradycyjnie w „Almanachu” znalazły się artykuły o tematyce naukowej i popularnonaukowej (np. M. Semczyszyn, I. Hałagida).

 

 

 

Український альманах 2018 / фрагменти


 
«Український альманах» 2018: про виклики, які перед українцями Польщі ставить гібридна війна проти України
Як ускладнення відносин на лінії Варшава–Київ впливає на ситуацію української меншини Польщі? Як можна «перезавантажити» польсько-українські відносини, що упродовж 2017-го постійно погіршувалися? Про питання, які непокоять українців Польщі розмірковують аналітики, автори статей, опублікованих у найновішому випуску щорічника ОУП «Український альманах». У виданні часопису чимало публіцистичних та науково-популярних текстів на актуальні теми польсько-українських взаємин, а також процесів, що відбуваються в Українській державі, яка вже три роки у збройному конфлікті з Росією героїчно відстоює свою незалежність і територіальну цілісність. У статті «Вишеградський плацдарм Кремля» експерт Володимир Копчак розглядає технології гібридної війни, що застосовуються Москвою в країнах Центральної Європи і спрямовані на підрив добросусідських відносин з Україною. Натомість Олена Литвиненко ділиться спостереженнями про те, як після початку агресії Росії в східноукраїнських областях змінюється трудова міграція в Польщі. Розвиток цієї теми – у статті Соломії Кулішко, де йдеться про помітне збільшення кількості студентів-українців у польських вишах. Текст молодої авторки цікавий тим, що значною мірою написаний на підставі її власного життєвого досвіду. У свою чергу соціолог Даріуш Вояковський пропонує аналіз тенденцій, що відбуваються в середовищі української меншості у Підкарпатському воєводстві упродовж останніх 25-и років. Постійна авторка «Українського альманаху» Іза Хруслінська підбиває підсумки відзначення 70-х роковин операції «Вісла». Питанням трагічного минулого часів Другої світової та польсько-української війни 1918 р. присвячені статті Івана Ольховського, Андрія Якубова, Олесі Ісаюк та інших. Зокрема Григорій Купріянович детально зупиняється на причинах і перебігові акції руйнування православних церков на Холмщині та Південному Підляшші в 1938 р. Традиційно в «Українському альманасі» вміщено низку матеріалів на культурологічні теми, відгуки на книжкові новинки, а також календар церковних свят та важливих історичних дат.

Almanach Ukraiński 2018 / fragmenty

 
 

 

Український альманах 2007

У 2007 р. припадала 60. річниця акції «Вісла». Не могло, отже забракнути матеріалів про цю подію. Розділ, у якому поміщені матеріали, що прямо відносяться до виселення, попереджено частиною, названою «Корені» і заміщено тут, м. ін., спогади про історію кількох сіл. Черговий розділ суто історичного характеру. У ньому матеріали О. Вішки, Б. Гальчака, В. Романчука, А. Вонторського, Я. Сирника і Р. Стороняка. Провідна думка четвертого розділу – віддати голос у загальноукраїнській дискусії про те, чим українство є сьогодні. Розділ «Актуальна тема» дає матеріали про деякі події, що пройшли у 2006 р.
Видання «Альманаху» присвячується бл. п. Миронові Кертичаку, який несподівано й нагло відійшов від нас наприкінці січня 2006 р.

Almanach Ukraiński 2007

 

Український альманах 2006

 У виданні вміщено матеріали про життя української громади у Польщі, про Україну, про польсько-українські взаємини, на історичну тематику, у тому й ту, яка стосується наших етнічних земель. Як щороку в альманасі публікуються вибірки творів наших літераторів, а також матеріали інформаційного характеру, також з діаспори.
Особливістю «Українського альманаху» є друк матеріалів про становлення організованого життя українців у Польщі, якому у 2006 р. сповнилося 50 років. Словами діячів та активістів цих часів відтворено атмосферу подій 50-річної давності, названо імена найбільш відомих у культурно-освітньому русі людей – Перемищини, Гданщини, Люблінщини, Кошалінщини й Ольштинщини.
Альманах багато ілюстрований світлинами, особливо з нашого громадсько-культурного життя.

Almanach Ukraiński 2006

W wydaniu znajdują się materiały dotyczące życia społeczności ukraińskiej w Polsce, Ukrainy, stosunków polsko-ukraińskich, tematyki historycznej, m.in. dotyczącej naszych etnicznych ziem. Jak co roku w Almanachu umieszcza się wybór utworów naszych literatów oraz materiały o charakterze informacyjnym, również z diaspory.
W Almanachu zamieszczono materiały dotyczące zorganizowanego życia Ukraińców w Polsce, którzy w 2006 r. obchodzą 50. rocznicę swego istnienia. Słowami działaczy i aktywistów tych czasów odtworzono atmosferę wydarzeń 50-letniej historii, wspomniano nazwiska osób najbardziej znanych w kulturalno-oświatowym ruchu z dawnych województw – przemyskiego, gdańskiego, lubelskiego, koszalińskiego, olsztyńskiego.
Almanach jest bogato ilustrowany fotografiami, głównie z naszego społeczno-kulturalnego życia.